Majątek przedsiębiorstwa może składać się z różnych składników. Wycena spółki to proces, w którym profesjonaliści ustalają, ile dana firma jest warta. Obiektywna ocena wartości często pozwala właścicielom podjąć decyzję odnośnie sprzedaży lub bankom podczas podejmowania decyzji w kwestii przydzielenia kredytu. Wycena spółki pozwala także na określenie wyceny udziałów czy wyceny akcji przedsiębiorstwa. Co warto wiedzieć o tej usłudze?

Metody wyceny spółki

Wybór konkretnej metody jest kwestią indywidualną dla każdego projektu. Specjaliści biorą pod uwagę przede wszystkim branżę oraz specyfikę działalności. Dzięki ich pracy można określić najważniejsze czynniki, które wpływają na wartość przedsiębiorstwa. Więcej informacji na temat wyceny możesz znaleźć tutaj: https://volante.pl/wycena-spolki/. Podczas wykonywania pracy wykorzystuje się następujące metody: dochodowe, porównawcze i majątkowe.

Metoda dochodowa polega na określeniu wartości firmy jako bieżącej wartości jej przyszłych wyników finansowych. Oznacza więc analizę potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa oraz jego możliwości przynoszenia dochodów. Ta metoda umożliwia również przewidywanie wyników finansowych w prognozowanych okresach. Dzięki temu można uzyskać informacje o potencjale firmy i sposobie finansowania.

Metody porównawcze polegają na oszacowaniu wartości spółki na podstawie wartości porównywalnych spółek. Tę metodę opiera się o tak zwane mnożniki. Aby dokonać porównania, należy posługiwać się notowaniami na giełdach krajowych lub zagranicznych. Pod uwagę specjaliści mogą również wziąć spółki będące przedmiotem kupna/sprzedaży.

Trzecią metodę określa się mianem majątkowej. Podczas wyceny spółki bada się wartość jej majątku i zobowiązań. Następnie dla części składników ich wartość jest korygowana z wartości wskazanej w bilansie do wartości rynkowej. To jedna z najczęściej stosowanych metod, w przypadku przedsiębiorstw, które nie generują zysków. 

Raport – najważniejsze kwestie

Wyceną oraz stworzeniem specjalnego raportu zajmują się wysokiej klasy specjaliści. Nasza firma oferuje w pełni profesjonalną usługę. Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży, dzięki czemu klienci mogą liczyć na fachowe wsparcie. Wyceny powinny być wykonywane zgodnie z międzynarodowymi standardami, według The International Valuation Standards Council (IVSC), co dodatkowo je uwiarygadnia. Prawidłowa wycena przedsiębiorstwa (https://volante.pl/wycena-przedsiebiorstwa-firmy/) jest możliwa dzięki zaufanemu partnerowi biznesowemu. W ten sposób można zniwelować nierzetelność, a raport będzie szczegółowy i zgodny z rzeczywistością.

Sprawdź również:  Jak zorganizować przestrzeń biurową?

Metodę i technikę wyceny należy dopasować indywidualnie do każdego przedsiębiorstwa, o czym doskonale wiedzą profesjonaliści. Jeżeli zależy Ci na uzyskaniu rzetelnej informacji oraz konkretnych danych, to powierz wykonanie usługi firmie z wieloletnim doświadczeniem. Warto wybierać fachowców, którzy w razie podważenia opinii przez jakiekolwiek organy wesprą swojego klienta.