Wyspecjalizowana bankowość dla firm zapewnia przedsiębiorcom nie tylko doskonałą obsługę, fachowe, różnorodne doradztwo, dostęp do nowoczesnych kanałów korzystania z usług bankowych, ale także ciekawą paletę produktów. Od rachunków bankowych, lokat bankowych dla firm, po karty płatnicze i kredytowe i przede wszystkim kredyty dla firm. A te ostatnie dla wielu firm są doskonałą okazją do sfinansowania inwestycji, tym bardziej, że procedury uzyskania kredytu są coraz bardziej uproszczone i liberalne. Największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się kredyty obrotowe, inwestycyjne, linie kredytowe i kredyty na bieżącym rachunku firmy.

Linia kredytowa

Ten rodzaj kredytu oparty jest na limicie środków jakie przypisane są do danego rachunku bankowego (istniejącego bądź utworzonego na potrzeby linii kredytowej), z których kredytobiorca może dowolnie korzystać w miarę swoich potrzeb. Innymi słowy jest to rodzaj debetu określonego umową, który jest spłacany automatycznie po wpłynięciu nowych środków na konto. Linia kredytowa może mieć dwa rodzaje salda: dodatnie i ujemne. Pierwsze jest związane z nadwyżką środków, drugie z zadłużeniem (całkowitym lub częściowym). Oprocentowanie linii kredytowych jest zazwyczaj ustalane na podstawie zmiennej lub stałej stopy procentowej oraz marży banku. Wysokość linii kredytowych zależna jest od stażu firmy, jej zdolności kredytowej, historii konta (gdy zaciągana jest w macierzystym banku).

Rodzaje kredytów dla firm

Rodzaje kredytów

Kredyt inwestycyjny

Pozwala on na sfinansowanie konkretnych inwestycji jakie firma chce poczynić, stąd wyróżnia się jego trzy rodzaje: na wyposażenie, na restrukturyzację oraz na zakup infrastruktury. Pierwszy pozwala nabyć sprzęt niezbędny firmie do rozwoju, drugi pozwala zmodernizować firmę, trzeci natomiast pozwala zakupić na przykład nieruchomości przemysłowe. Ponieważ kredyty inwestycyjne zazwyczaj pozwalają na zdobycie znacznie wyższego kapitału niż linie kredytowe do ich uzyskania konieczne jest przedstawienie przede wszystkim profesjonalnie przygotowanego biznesplanu. Stanowić on powinien ekonomiczne uzasadnienie dla czynionych inwestycji. Innymi słowy musi zawierać przekonującą symulację przyszłych dochodów i zysków. W pozyskaniu tego rodzaju kredytu najważniejsze jest posłużenie się w miarę możliwości twardymi danymi. Zaletą kredytów inwestycyjnych jest długi okres kredytowania oraz elastyczne formy zabezpieczeń (wpisy do hipoteki, weksle in blanco, cesje wierzytelności).

Sprawdź również:  Konta studenckie i uczniowskie

Kredyt obrotowy

Jeśli firma potrzebuje środków na finansowanie bieżącej działalności właśnie ten rodzaj kredytu będzie najwłaściwszy. Środki mogą być wykorzystywane w dowolny sposób – można nimi opłacić zakup środków trwałych, jak również inne zobowiązania na przykład faktury za media. Kredyt ten można spłacać albo w ratach, albo jednorazowo. Wysokość kredytu obrotowego jest wyznaczana na podstawie analizy obrotów firmy z wyznaczonego okresu, zazwyczaj ostatniego roku podatkowego.

Kredyt w rachunku bieżącym

Zostaje on przyznany do rachunku, który już posiadamy w banku. Jego wysokość również jest wyznaczana na podstawie obrotów firmy, posiadanych zabezpieczeń (np. nieruchomości). W przeciwieństwie do linii kredytowej jest on zazwyczaj udzielany na określony czas, natomiast to, co jest wspólne dla tych produktów to automatyczne pomniejszanie zadłużenia przez wpływy na konto. Odsetki są naliczanie nie od przyznanej kwoty, ale od aktualnego zadłużenia.