We współczesnych czasach każdy z nas doskonale już wie, że trzymanie naszych środków w domu, czy też w przysłowiowej „skarpecie” jest nie tylko nieopłacalne, ale przede wszystkim niebezpieczne. Zdecydowanie spokojniejsi będziemy, jeżeli nasze fundusze zdeponowane zostaną w banku i będziemy mogli nimi zarządzać bez konieczności noszenia ich ze sobą wszędzie, gdzie to niezbędne. Narzędziem, które może nam w tym pomóc jest konto bankowe.

Definicja konta bankowego

Rachunek bankowy, czyli to co popularnie nazywamy kontem, to nic innego jak zobowiązanie w formie zapisu należności pomiędzy bankiem, a klientem powstałe w wyniku zawarcia umowy, w ramach której bank zobowiązuje się do przechowywania wpłaconych przez klienta środków i zarządzania nimi zgodnie z wydawanymi przez klienta dyspozycjami, za co może pobierać opłaty zgodnie z tabelą opłat i prowizji. Każde konto bankowe posiada swój unikalny numer, dzięki czemu nie ma możliwości pomyłki i dokonania błędnej transakcji. W ramach rachunku bankowego środki mogą być dowolnie wypłacane i wpłacane, najczęściej do wysokości dostępnego salda, choć od tej reguły istnieją również liczne wyjątki. Wszystko zależy od tego z kontem jakiego rodzaju mamy do czynienia, gdyż prawo bankowe wyróżnia ich co najmniej kilka, z czego każde różni się nie tylko cechami charakterystycznymi, ale również wysokościami opłat i dostępnością dla danej grupy osób.

Rodzaje kont bankowych

Rodzaje kont bankowych

I tak na przykład najpopularniejszym kontem bankowym jest rachunek bieżący, dostępny zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, w ramach którego możemy dokonywać bieżących rozliczeń, takich jak otrzymywanie i regulowanie należności, są to najczęściej tak zwane ROR-y. Odmianą rachunku bieżącego jest w pewnym sensie konto walutowe, umożliwiające nam gromadzenie w polskim banku środków w walucie obcej (na przykład euro) i dokonywania transakcji w tejże walucie, bez ponoszenia strat związanych z każdorazowym przewalutowaniem. Podobnie jak w przypadku rachunku bieżącego w złotówkach, jest ono dostępne zarówno dla osób prywatnych jak i przedsiębiorców. Jeżeli jednak potrzebujemy założyć osobny rachunek, który będzie pełnił jedną określoną funkcję, możemy otworzyć subkonto, inaczej zwane rachunkiem pomocniczym, najczęściej zakładanym w tym samym banku co nasz rachunek macierzysty, choć nie musi to być regułą. Z kolei rachunek oszczędnościowy to konto, którego jak sama nazwa wskazuje rola to umożliwianie nam oszczędzania, najczęściej zakładane dla klientów indywidualnych, o oprocentowaniu nieco wyższym niż rachunek bieżący, a dodatkiem do niego może być na przykład książeczka oszczędnościowa. Kolejną grupą kont będą konta kredytowe, służące do zarządzania zaciągniętymi kredytami (z saldem ujemnym systematycznie zwiększającym się), jak również rachunki lokat terminowych, w ramach których składamy do banku depozyt na określony czas w celu zainwestowania naszych dodatkowych wolnych środków.

Sprawdź również:  Szybki kredyt dla firm