W każdym większym zakładzie pracy powinien się znaleźć organ, który zadba o przestrzeganie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w tym o odpowiednią ochronę przeciwpożarową. Pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania narzędzi, które zapewnią bezpieczeństwo pracownikom w przypadku ewentualnego pożaru. Ważne jest także przeszkolenie, jak mają się wtedy zachować. Sprawdź, jakie wyposażenie powinno się znaleźć w zakładzie pracy.

Odpowiednia infrastruktura

Jednym z najważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej jest odpowiednio oznakowana droga ewakuacyjna, która prowadzi do drzwi przeciwpożarowych. Powinna być ogólnodostępna i zapewniać swobodne przejście, więc nie można tam ustawiać żadnych przedmiotów. Należy przygotować instrukcję postępowania w razie pożaru i zapoznać pracowników z procedurami. W każdym miejscu pracy powinny znaleźć się sprawne gaśnice, a także toporek przeciwpożarowy. W większych zakładach należy zapewnić wąż gaśniczy oraz hydrant, a także czerwony przycisk włączający alarm. Wszystkie najważniejsze akcesoria ochrony przeciwpożarowej znajdziesz tutaj: https://merxu.com/.

Dodatkowe zabezpieczenia

Aby ewentualny pożar mógł zostać szybko wykryty- zaopatrzenie zakładu w czujniki dymu oraz czadu to podstawa. W miejscach najbardziej na niego narażonych (kotłowniach czy pomieszczeniach technicznych) należy zainstalować klapy alb drzwi rewizyjne, które ułatwią oddymianie. Natomiast w każdym miejscu pracy, powinna się znaleźć apteczka, wyposażona w niezbędne akcesoria. Najważniejsze elementy zapewniające bezpieczeństwo, takie jak na przykład AED, koc gaśniczy czy klucz ewakuacyjny, muszą się znajdować w dobrze oznaczonych szafkach w miejscach ogólnodostępnych. Zadbaj także o znaki bezpieczeństwa, które ułatwią wydostanie się z niebezpiecznego obszaru.

Sprawna organizacja

Największą przeszkodą sprawnej ewakuacji w razie pożaru jest panika, która często wybucha po włączeniu się alarmu. Aby zapobiec takiemu zdarzeniu, bardzo ważne jest przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz udostępnienie wcześniej informacji, jak przebiega droga ewakuacyjna i gdzie znajduje się miejsce zbiórki. W przypadku spokojnego zachowania wszelkich procedur, skuteczna akcja ratunkowa jest bardziej możliwa do przeprowadzenia.

Sprawdź również:  Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Zapewnij bezpieczeństwo swoim pracownikom w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wyposaż  zakład w niezbędne wyposażanie oraz zadbaj o odpowiednie przeszkolenie. Pamiętaj o oznaczeniu najważniejszych narzędzi oraz drogi ewakuacyjnej. Dzięki temu łatwiej będzie przeprowadzić akcję ratunkową w przypadku powstania zagrożenia.