Jak przygotować się do kontroli podatkowej?

Kontrola skarbowa często wiąże się z dużym stresem oraz natłokiem działań, by jak najlepiej się do niej przygotować. Ma ona na celu weryfikację, czy przedsiębiorstwo działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, a więc czy prawidłowo nalicza i odprowadza podatki. Dowiedz się, jak się do niej przygotować.

Przygotowanie do kontroli podatkowej

Wszelkie kontrole skarbowe muszą zostać poprzedzone zawiadomieniem ze strony upoważnionej do tego instytucji. Wpływa ono od 7 do 30 dni przed początkiem działań i zawiera informacje o zakresie sprawdzanych podatków. Czas przed kontrolą należy wykorzystać na skompletowanie i weryfikację odpowiednich dokumentów. To również okazja do korekty ewentualnych błędów w fakturach kosztowych i zakupowych, deklaracji, czy nieprawidłowych zapisów w KPiR oraz uregulowania wraz z odsetkami zaległości podatkowych. W przypadku przedsiębiorstw, które działają również  na rynkach zagranicznych konieczne będzie przetłumaczenie dokumentacji na język polski.

W tym stresującym czasie, warto postawić na wsparcie profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w sprawach księgowo – płacowych (https://anavo-ksiegowosc.pl/). Specjaliści dokładnie przygotują wszelkie sprawozdania oraz deklaracje podatkowe. Skontaktują się w razie potrzeby z Urzędem Skarbowych i ZUS-em oraz zagwarantują wsparcie w czasie kontroli. Współpraca zapewni Ci odpowiednio przygotowaną dokumentację i bezproblemowe przejście weryfikacji.

Prawa i obowiązki w czasie kontroli skarbowej

W czasie kontroli każdy przedsiębiorca ma swoje prawa i obowiązki. Przed rozpoczęciem weryfikacji warto się z nimi zapoznać. Wszelkie wątpliwości rozwieją specjaliści w dziedzinie księgowości (https://anavo-ksiegowosc.pl/ksiegowosc-otwock.html), dzięki temu nic Cię nie zaskoczy. Każdy właściciel firmy ma obowiązek zapewnić pełen dostęp do budynku i pomieszczeń w swojej firmie, udostępnić wskazane w wcześniejszym zawiadomieniu księgi, akta i inne dokumenty, które mają zostać poddane weryfikacji. Twoim obowiązkiem jest również zapewnić warunki do pracy podmiotom kontrolującym, w tym umożliwić im wykonywanie zdjęć, nagrań dźwiękowych czy filmowania. Jesteś zobowiązany także udzielić wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Masz prawo uczestniczyć w czynnościach prowadzonych przez instytucję skarbową osobiście, albo możesz wyznaczyć swojego reprezentanta lub pełnomocnika. Możesz złożyć zastrzeżenia i wyjaśnienia ewentualnych błędów oraz domagać się odszkodowania jeśli poniesiesz szkodę na skutek prowadzonych działań kontrolnych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych.

Sprawdź również:  Cele wyceny marki i czynniki wpływające na jej wartość