Najpopularniejsze formy oszczędzania, czyli lokaty i rachunek oszczędnościowy mają bardzo dużo cech wspólnych. Zarówno lokaty, jak i konta oszczędnościowe są dobrym sposobem na gromadzenie łatwo dostępnych oszczędności. Dają bezpieczeństwo i pewny zysk. Drobne różnice w funkcjonowaniu tych produktów powodują jednak, że każdy przyda się w nieco innych okolicznościach. Najważniejszą i widoczną na pierwszy rzut oka różnicą, pomiędzy lokatą a rachunkiem oszczędnościowym, jest łatwość wycofania środków i konsekwencje wynikające z przedterminowego zerwania umowy. Spróbujmy przybliżyć sposób funkcjonowania tych produktów i dla jakiego klienta będą najodpowiedniejsze.

Lokata, jako produkt

Lokatę jest to produkt, który otwieramy na określony czas. Jeśli ulokowane na lokacie w banku środki będziemy chcieli wycofać, zanim minie termin zamknięcia depozytu, to poniesiemy finansowe konsekwencje. Możemy otrzymać kwotę złożoną na lokacie bez żadnych odsetek lub odsetki zostaną nam obniżone zgodnie z warunkami zawartymi w podpisanej przez nas umowie. Kto powinien skorzystać z tego typu oszczędności? Na pewno lokata sprawdzi się, gdy mamy do dyspozycji jednorazowo trochę większą sumę. Minimalny wkład wymagany, by otworzyć lokatę, nie jest z reguły zbyt wysokie. Ponadto mamy pewność, że odłożone pieniądze nie będą nam w najbliższym czasie potrzebne. Jeśli nie mamy, co do tego pewności, możemy założyć krótkoterminową lokatę odnawialną, ale im krótszy termin, tym należy liczyć się z wyższymi wymaganiami dotyczącymi minimalnej wpłacanej kwoty. Kolejny argument przemawiający za wyborem lokaty to brak planów związanych z dopłacaniem do zgromadzonych w banku oszczędności. Pokusę sięgnięcia po „zamrożone” środki pieniężne zniweluje możliwość utraty części lub całości naliczonych odsetek. Jest to swego rodzaju skuteczna psychologiczna bariera powstrzymująca zapędy związane z wypłatą oszczędności przed terminem.

Działanie konta oszczędnościowego

Rachunek oszczędnościowy posiada trochę inne zasady działania. Jego zasilenie może bowiem nastąpić w dowolnym czasie. Nie musimy dokładnie określać naszych wpłat. Nie ma to jednak właściwie żadnego znaczenia. Wypłatę możemy przeprowadzić w dowolnym momencie, bez żadnych konsekwencji. Kwota, od której są naliczane odsetki, jest aktualizowana przez bank codziennie, jednak po wypłacie, na rachunku zarabiać będzie tylko to, co na nim pozostanie. Częstotliwość wypłat w przypadku rachunków oszczędnościowych mogą jednak ograniczać opłaty związane ze zleceniem przelewu. W wielu bankach tylko pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatna. Każda kolejna niesie za sobą dodatkowe opłaty. Może, zatem dojść do sytuacji, że przy częstych wypłatach naliczone odsetki zostaną zrównoważone przez naliczone prowizje za kolejne transakcje wypłat. Kolejną istotną różnicą pomiędzy lokatami a rachunkami oszczędnościowymi jest w ogóle możliwość dokonywania wpłat. Wybierając lokatę musimy wpłacić od razu całą zdeponowaną kwotę. Jeśli w międzyczasie posiadana przez nas gotówka ulegnie zwiększeniu, to do zgromadzonych w banku środków nie będziemy mogli już nic dopłacić. Rachunek oszczędnościowy jest pod tym względem znacznie bardziej elastyczny. Zakładając go, otrzymujemy numer konta, na które możemy przelewać nasze oszczędności, kiedy tylko mamy na to ochotę i sposobność. Wpłaty mogą być nie tylko dowolne, ale i częste. O rachunku oszczędnościowym powinny pomyśleć osoby, które chcą doraźnie odkładać drobne sumy na bliżej nieokreślony cel. Nie potrafią oszacować, kiedy będą chciały dokonać wypłat części zgromadzonych środków. Posiadają odpowiednią siłę woli, aby nie korzystać, na co dzień z odłożone na określony cel pieniądze.”

Sprawdź również:  Rodzaje kredytów dla firm