Jednym z najważniejszych atrybutów przedsiębiorstwa, które w dużej mierze przesądza o jego wartości, jest marka. Stanowi składnik aktywów niematerialnych, reprezentujący rozpoznawalny, chroniony prawem element – znak towarowy, kojarzony ze szczególnymi cechami danej usługi lub produktów. Ze względu na swój charakter, oszacowanie wartości to skomplikowany proces, którego przeprowadzenie wymaga wiedzy i doświadczenia. Sprawdź, jakie są cele wyceny marki oraz jakie ma znaczenie dla całej firmy.

Cele wyceny marki

Powody, dla których przedsiębiorstwo decyduje się na wycenę marki, mogą być różne. Przyczyną może być między innymi:

 • Chęć ustalenia ceny transakcji sprzedaży/leasingu znaku towarowego lub przedsiębiorstwa go posiadającego, który stanowi istotną wartość,
 • Potwierdzenie wartości marki,
 • Ocena perspektyw komercyjnych dla wczesnego etapu badań i rozwoju,
 • Dochodzenie sądowe roszczeń wynikających z naruszenia praw do znaku towarowego,
 • Ustalenie wysokości opłat licencyjnych za używanie znaku towarowego,
 • Fuzja spółek,
 • Chęć pozyskania finansowania zewnętrznego,
 • Wykorzystanie marki jako zabezpieczenie zwrotu kredytu w banku.

Co wpływa na wartość marki?

Na wartość marki wpływa szereg czynników, które należy uwzględnić przy jej wycenie. Aby w ogóle mogła zostać wyceniona, powinna posiadać tożsamość i być rozpoznawalna, generować zyski, posiadać element przesądzający o jej trwałej wartości oraz być chroniona prawnie i mieć uregulowane kwestie praw własnościowych. Do samej wyceny pod uwagę brane są zaś takie aspekty, jak:

 • Rozpoznawalność marki,
 • Rodzaj branży, w której wykorzystuje się znak towarowy,
 • Czas istnienia na rynku,
 • Pozycja rynkowa (świadomość marki, preferencje konsumenta),
 • Możliwość skalowania (wprowadzanie nowych produktów czy usług oraz rozszerzanie jej obecności na inne kraje),
 • Postrzeganie marki (jej prestiż, jakość i wartość postrzegana przez konsumentów).

Warto zaznaczyć, że oprócz czynników wpływających na wartość marki, kluczowe znaczenie ma również sama metoda zastosowana do wyceny. Z tego powodu zadanie to należy powierzyć specjalistom z wieloletnim doświadczeniem. Profesjonalne usługi wyceny marki (i nie tylko) oferuje firma Volante (https://volante.pl/). Odpowiednio dokonana wycena marki ma znaczenie dla samego przedsiębiorstwa. Może rzutować na optymalizację kosztów jego działalności, osiągane przez firmę wyniki, a także skuteczną sprzedaż. Powierzenie realizacji wyceny profesjonalistom, takim, jak zespół Volante, zapewnia jej właściwy przebieg, a w konsekwencji – trafne i prawidłowe ustalenie wartości marki. Zaufaj specjalistom i postaw na usługi doświadczonej firmy!

Sprawdź również:  Tajniki internetowego biznesu