Bilans księgowy

Bilans księgowy

Na koniec każdego roku przedsiębiorca powinien przygotować bilans, który stanowi część sprawozdania finansowego. Dokument pozwala obiektywnie spojrzeć na sytuację finansową całej firmy, a także ułatwia podejmowanie kolejnych decyzji biznesowych. Sprawdź

Cele wyceny marki i czynniki wpływające na jej wartość

Jednym z najważniejszych atrybutów przedsiębiorstwa, które w dużej mierze przesądza o jego wartości, jest marka. Stanowi składnik aktywów niematerialnych, reprezentujący rozpoznawalny, chroniony prawem element – znak towarowy, kojarzony ze szczególnymi

Jak efektywniej zarządzać firmą

W dobie pandemii trudniej jest efektywnie pracować. Zarządzanie firmą nie należy do najłatwiejszych zadań, zwłaszcza, gdy przedsiębiorca mierzy się ze skutkami kryzysu gospodarczego. Dotyka on wiele branż, dlatego prędzej czy

Kto, kiedy i jak musi prowadzić księgowość?

Celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest rejestracja finansów działalności przy zachowaniu obowiązujących przepisów. Efektem takiej pracy ma być przejrzysty obraz działalności i finansów firmy czy organizacji. Księgowością naszej firmy możemy zająć