Bilans księgowy

Na koniec każdego roku przedsiębiorca powinien przygotować bilans, który stanowi część sprawozdania finansowego. Dokument pozwala obiektywnie spojrzeć na sytuację finansową całej firmy, a także ułatwia podejmowanie kolejnych decyzji biznesowych. Sprawdź czym jest bilans księgowy oraz dowiedz się, jak go poprawnie sporządzić.

Czym jest bilans księgowy?

Bilans księgowy to dokument rachunkowy, który opisuje obecną sytuację finansową firmy. Na jego podstawie można przygotować późniejszą analizę zysków i strat, a także określić jaka jest ogólna kondycja firmy oraz jakie działania należy podjąć, by ją poprawić. Być może konieczny będzie kredyt lub nadwyżkę funduszy będzie można przeznaczyć na dalszy rozwój. Istnieją dwa rodzaje bilansów – otwarcia (na początku roku obrachunkowego) i zamknięcia (na zakończenie roku obrachunkowego). Głównym celem bilansu księgowego jest podsumowanie zobowiązań i zysków marki, określenie wysokości kapitału i zasobów, a także wyszczególnienie źródeł dochodu.

Co powinien zawierać bilans księgowy?

Bilans określa aktywa i pasywa. Zgodnie z zasadami jedna wartość powinna być równa drugiej. Aktywa określają majątek firmy. Można podzielić je na trwałe oraz obrotowe. Pierwsze z nich dotyczą wartości niematerialnych i prawnych, obejmują również należności długoterminowe i międzyokresowe. Z kolei aktywa obrotowe to krótkoterminowe rozliczenia i inwestycje. Pasywa są natomiast środkami, które finansują aktywa, czyli źródła majątku. Zalicza się do nich kapitał własny, kapitał zapasowy, zobowiązania, zyski i straty netto oraz z ubiegłych lat.

Kto jest odpowiedzialny za stworzenie bilansu?

Co do zasady, bilans księgowy przygotowują księgowi i biura rachunkowe. Wszystko zależy od tego, czy firma ma swój dział księgowy, czy korzysta z usług zewnętrznej firmy. Sporządzony dokument powinien trafić do zarządu, a ten musi go zatwierdzić, gdyż ponosi odpowiedzialność za informacje w nim zawarte. Jeżeli szukasz biura rachunkowego, które pomoże Ci przygotować bilans księgowy i zajmie się obsługą Twojej firmy, to warto skorzystać z usług https://anavo-ksiegowosc.pl/ksiegowosc-otwock.html. Dzięki profesjonalnej obsłudze możesz być pewien, że każdy bilans będzie odpowiednio sporządzony i dopracowany. Zaufaj specjalistom z doświadczeniem!

Sprawdź również:  Konta studenckie bez ściemy

Prowadzenie firmy wymaga nie tylko zaangażowania, ale także odpowiedniego prowadzenia księgowości. Jeżeli nie posiadasz osobnego działu, który zajmuje się kadrami, płacami i rozliczaniem, to warto skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Dzięki temu masz pewność, że Twoja księgowość jest prowadzona rzetelnie, terminowo i z odpowiednią starannością, a także zgodnie z przepisami prawa podatkowego.