Bilans księgowy

Bilans księgowy

Na koniec każdego roku przedsiębiorca powinien przygotować bilans, który stanowi część sprawozdania finansowego. Dokument pozwala obiektywnie spojrzeć na sytuację finansową całej firmy, a także ułatwia podejmowanie kolejnych decyzji biznesowych. Sprawdź

Cele wyceny marki i czynniki wpływające na jej wartość

Jednym z najważniejszych atrybutów przedsiębiorstwa, które w dużej mierze przesądza o jego wartości, jest marka. Stanowi składnik aktywów niematerialnych, reprezentujący rozpoznawalny, chroniony prawem element – znak towarowy, kojarzony ze szczególnymi
Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Zdobycie odpowiednich uprawnień budowlanych wiąże się z wieloma godzinami spędzonymi na nauce do egzaminu. Specyfika branży wymaga znajomości przepisów prawa,  norm, a także praktycznej wiedzy zdobytej podczas wykonywania praktyk zawodowych.
Jak przygotować się do kontroli podatkowej?

Jak przygotować się do kontroli podatkowej?

Kontrola skarbowa często wiąże się z dużym stresem oraz natłokiem działań, by jak najlepiej się do niej przygotować. Ma ona na celu weryfikację, czy przedsiębiorstwo działa zgodnie z obowiązującymi przepisami
Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy

W każdym większym zakładzie pracy powinien się znaleźć organ, który zadba o przestrzeganie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w tym o odpowiednią ochronę przeciwpożarową. Pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania narzędzi,
D kogo udać się po pomoc prawną

Do kogo udać się po pomoc prawną?

Pomoc prawna może być potrzebna w najmniej oczekiwanym momencie życia każdego człowieka. Warto wiedzieć, do kogo udać się po poradę, komu zlecić złożenie wniosku czy reprezentowanie przed sądem. Dowiedz się,